Stress is een verschijnsel dat niet meer is weg te denken uit onze maatschappij. Hierbij wordt vaak gedacht aan een negatieve situatie. Dit is echter niet altijd het geval. Stress heeft zeker ook een positieve functie.

We hebben stress nodig om in bepaalde situaties een extra prestatie te kunnen leveren. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de sport, bij het geven van een presentatie, bij een examen of bij dreigend gevaar. Stresshormonen (onder andere adrenaline) geven op dat moment extra energie af om bijvoorbeeld meer fysieke kracht of meer concentratie/alertheid te genereren.

Nadat het lichaam deze stresshormonen heeft afgegeven en er weer een normale rustige situatie ontstaat, worden er andere hormonen afgegeven om lichaam en geest weer in een staat van ontspanning, ofwel balans te brengen.

Het gebeurt echter dat mensen om zeer uiteenlopende redenen te lang stress ervaren en er vanuit het lichaam te lang stresshormonen (zoals cortisol) worden afgegeven. Hierdoor is er geen gelegenheid voor lichaam en geest om weer in de rustfase te komen. Het lichaam blijft dan deze stresshormonen aanmaken. Dit kan uiteindelijk leiden tot fysieke en mentale uitputting. Op dat moment gaan de negatieve gevolgen van stress een grotere rol spelen.

Ook kleine veranderingen in de omgeving vragen om een constant aanpassingsvermogen om in balans te blijven. Verwaarlozing van deze aanpassingen kunnen op termijn de balans steeds meer verstoren, waardoor er stressgerelateerde klachten kunnen ontstaan.

Antistresscentrum Stress

Antistresscentrum (blokjes)