Het Antistresscentrum is gevestigd in Delft en is gespecialiseerd in het ondersteunen van werkgevers bij (arbeids)stressreductie en preventie.

Als werkgever kunt u in onze huidige maatschappij niet meer om het gegeven (werk)stress heen. Medewerkers verzuimen steeds vaker door stressgerelateerde klachten. Ook als uw werknemer niet verzuimt kan te veel negatieve stress bij een individuele medewerker of binnen een geheel team, ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties.

In tijden waarbij door de overheid de participatie van medewerkers zeer gestimuleerd wordt en de verantwoordelijkheid hiervoor nog meer op de schouders van werkgevers en werknemers wordt gelegd is het belangrijk om in uw organisatie voldoende aandacht te schenken aan het onderwerp stress en gezondheid.

Wanneer we het hebben over het onderzoeken van mogelijkheden tot anti-stressen, hebben we het vaak over het in balans komen en blijven.

We willen een leefstijl creëren die overeenkomt met onze normen en waarden, onze drukke agenda’s, onze omgeving en ons doel in het leven. Dit willen we vaak combineren met gezonde gewoontes, zoals voeding en beweging.

Door een gezonde leefstijl reduceren we meestal de hoeveelheid (negatieve)stress in ons dagelijks leven. Echter, er zijn momenten waarop ons dagelijks ritme uit balans wordt gehaald. Dit komt doordat het leven niet altijd is te plannen en balans geen statisch gegeven is. De doorgaans standaard leefstijl van iemand kan totaal op zijn kop worden gezet door life-events zoals bijvoorbeeld een ziekte, re-organisatie, verhuizing, scheiding of het verlies van een dierbare. Dit zijn de momenten waarop iemand moet hergroeperen en op zoek moet naar een nieuwe balans, aangepast op de nieuw ontstane situatie. Daarnaast is het essentieel dat werkbelasting en belastbaarheid van medewerkers in balans zijn. Het Antistresscentrum kan u hierbij helpen.